Almen medicin handler om at møde patienterne deìr, hvor de er, således også i områder langt fra supersygehuse og universitetsinstitutter. Hvor andre specialer i stigende grad samler sig i færre og større centre, er der forsat brug for almenmedicinere overalt i landet, både på Gammel Kongevej og i Thyborøn. Ifølge Yngre Læger er vores speciale populært som aldrig før med ca. 2,5 ansøger pr. stilling, et dramatisk fald i andelen af ubesatte forløb og dermed en hidtil uhørt søgning mod Udkantsdanmark.

Jeg hedder Hans West og er pr. 1. januar 2012 ansat som ny FYAM-redaktør for Practicus. Jeg vil gerne være med til at få FYAM og DSAM helt ud til medlemmerne, også i de yderste afkroge af kongeriget. Samtidig håber jeg at kunne bringe historier om alt det inspirerende og vedkommende, der foregår blandt medlemmerne både omkring de store byer og i randområderne.

Jeg er selv en rimelig almindelig yngre almenmediciner, bosat i Aalborg og godt inde i hospitalsdelen af min hoveduddannelse. Derudover er jeg DYNAMU i Region Nordjylland og aktiv i min efteruddannelsesgruppe sammen med andre yngre almenmedicinere. Jeg er optaget af fagets udvikling her under almenmedicinsk forskning og (hvad vi egentlig skal med) kvalitetssikring. Derfor er det godt at have DSAM (og FYAM) som vores videnskabelige selskab og meget mere end det.

Hvad sker der dér, hvor du er? Practicus har brug for dine ideer og hjælp til udarbejdelse af interessante og velskrevne artikler om alt, hvad der rører sig blandt yngre almenmedicinere (i praksis, på sygehusene, til temadage, i forsknings-, uddannelses- og kvalitetsenhederne, i FYAM, i 12-mandsgrupperne etc.).

Send en mail til hanswest@gmail.com med dine idéer, forslag og udkast til artikler, der kunne være relevante for andre uddannelseslæger i almen medicin.